Јавно урбанистичко предузеће План Шабац постоји (под различитим облицима организовања предузећа и називима) од 1961. године и убраја се међу најстарија предузећа у Србији  која се баве пословима планирања и уређења простора. Већ од 1966. године, први пут на једном месту, у једној институцији у Шапцу је обједињено економско-социјално и просторно планирање.

ЈУП План је  основано одлуком Скупштине општине Шабац бр.020-99/96-01 од 5.07.1996, а на основу сагласности општина суоснивача: Богатић, Владимирци, Коцељева, Крупањ, Љубовија и  Мали Зворник.

У Градској кући у Шапцу, 18.02.2014. године потписан је Уговор о оснивању Јавног урбанистичког предузећа Шабац, који представља корак у поступку усклађивања оснивачког акта предузећа са Законом о јавним предузећима. Уговор су потписали градоначелник Шапца и председници општина Љубовија, Мали Зворник, Крупањ, Богатић, Владимирци и Коцељева. Локалне самоуправе потписници су и до сада били оснивачи ЈУП План Шабац, а овим чином су исказали своју жељу да то и даље остану. За предузеће и запослене то је својеврсно признање за досадашњи рад и добру сарадњу, као и подстрек за даље усавршавање и напредовање.