презиме и име

стручна спрема

контакт

1.

Ференц Славица

водећи планер

slavica.ferenc@plansabac.co.rs

 015/345-350

2.

Ђорђић Милена

самостални планер

milena.djordjic@plansabac.co.rs

015/345-350

3.

Васовић Миомира

самостални планер

miomira.vasovic@plansabac.co.rs

015/345-358

4.

Саватић Александра

самостални планер

aleksandra.savatic@plansabac.co.rs

015/345-350

5.

Лукић Ксенија

планер

ksenija.lukic@plansabac.co.rs

015/345-350

6.

Алимпић Бојан

планер

bojan.alimpic@plansabac.co.rs

015/345-350

7.

Дакић Драгица

самостални планер

dragica.dakic@plansabac.co.rs

015/345-356

8.

Павловић Снежана

самостални планер

snezana.pavlovic@plansabac.co.rs

015/345-349

9.

Лукић Ивана

планер

ivana.lukic@plansabac.co.rs

015/346-521

10.

Богдановић Филип

самостални планер

fillip.bogdanovic@plansabac.co.rs

015/345-352

11.

Радовановић Србољуб

самостални планер

srboljub.radovanovic@plansabac.co.rs

015/345-352

12.

Павловић Драган

самостални планер

dragan.pavlovic@plansabac.co.rs

015/345-349

13.

Стојановић Наташа

координатор сектора за геодезију

natasa.stojanovic@plansabac.co.rs

015/345-354

14.

Живановић Јован

геодета I реда

jovan.zivanovic@plansabac.co.rs

015/345-351

15.

Кузмановић Звонко

геодета II реда

zvonko.kuzmanovic@plansabac.co.rs

015/345-351

16.

Спасојевић Љубомир

геометар

ljubomir.spasojevic@plansabac.co.rs

015/345-354

17.

Марковић Никола

техничар

nikola.markovic@plansabac.co.rs

015/345-352

18.

Пајичић Јелена

техничар

jelena.pajicic@plansabac.co.rs

015/345-352

19.

Ружић Дејан

техничар

dejan.ruzic@plansabac.co.rs

015/345-349

20.

Жабаљац Милан

техничар

milan.zabaljac@plansabac.co.rs

015/345-349

21.

Лазић Властимир

техничар

vlastimir.lazic@plansabac.co.rs

015/345-349

 22. Станковић Маја

самостални правни референт

maja.stankovic@plansabac.co.rs

015/345-354

 23. Љиљана Лукић Цветановић

шеф рачуноводства

ljiljana.lukic@plansabac.co.rs

015/345-358

 24. Товаровић Јелена

референт за рачуноводствене послове

jelena.tovarovic@plansabac.co.rs

015/345-358

 25. Цветиновић Зорица

технички секретар

015/345-353

 26. Ђуричић Драган

фигурант – возач

015/345-352
 27. Цветановић Радмила

спремачица – курир

015/345-354
 28. Мићић Гордана

спремачица – курир

015/345-354