Пред новогодишње празнике, 27. децембра 2016. године ЈУП „План“ Шабац успешно је реализовао последњу у низу радионица са грађанима, под називом “Бенска бара – Заједничка визија”. Радионица је одржана у просторијама МЗ “Доњи Шор” у Шапцу. Присуствовало је око 40 грађана, који су саслушали појашњења пројекта и дали коментаре на исте.

Ова радионица је завршна за једну од фаза рада на реконструкцији јавних простора у Бенској бари, чиме се ЈУП „План“ Шабац бави од 2014. године.  Тада је урађена Студија јавних простора „Пројекат ревитализације насеља Бенска бара“ која је анализирала јавне просторе, истражила архивску грађу и историјске изворе и спровела анкету међу становницима Бенске баре. Све то је довело до постављања приоритета за ревитализацију насеља, како просторних (део око артерске чесме, део где су вршене егзекуције у Другом светском рату, и остали девастирани простори), тако и тематских(безбедност, паркирање, зелене површине итд.).

На основу закључака Студије, током јесени 2016.г. започете су радионице са циљем укључења грађана у процесе планирања и уређења насеља. Одржана су четири састанка са различитим темама:

  1. Опште теме везане за уређење целокупног насеља,
  2. Теме везане за централни део насеља, проблеми који настају приликом злоупотребе простора,
  3. Наставак исте теме са предлозима решавања проблема, одређивање додатних актера (полиција, комунална полиција, јавна предузећа),
  4. Радионица 4 са учешћем грађана, полиције и комуналне полиције. Проблеми безбедности и предлози за њихово решавање.

Након радионица са грађанима, фасилитатори радионице одржавају састанке са директорима и стручним службама јавних предузећа: ЈКП Водовод и канализација, ЈКП Стари Град, ЈП Паркинг сервис, у циљу координације активности у оквиру градских служби. Отворене су проблематичне теме, успостављени кораци у решавању истих и дати предлози за надградњу.

Након свих ових активности стручни тим ЈУП „План“ Шабац израђује предлоге и визије уређења целог насеља у складу са информацијама, жељама и визијама добијеним током процеса од самих грађана. Такође се приступа изради 3 варијантна решења центра насеља. Решења су припремљена тако да дају три потпуно различита идејна концепта за уређење насеља, док функционално поседују исте садржаје.

На радионици “Бенска бара – Заједничка визија” грађанима су представљени резулатати процеса који је до сад спроведен, презентован варијантна решења и настављен дијалог на тему даљих актовности. Након интеракције између свих актера: грађана, урбаниста и градске управе, грађани су оставили своје коментаре, предложили даље активности и дали глас за једно од три решења:

  1. Решење Квадратни концепт: „Квадратура баре“ које се представило са правилним квадратним формама у уређењу простора добило је 10 гласова грађана
  2. Решење Кружни концепт: „Кругом против досаде“ које се представило са кружним органичним формама у уређењу простора добило је 14 гласова грађана
  3. Решење Концепт Дијамант: „Бенска бара драгуљ нашег града“ се представило са полигоналним формама које представљају рециклажу идентитета форме насеља које је формирано уличном матрицом као форма дијаманта. Ово решење је добило 14 гласова.

Рад на ревитализацији јавних простора Бенске баре није завршен. Следећи кораци су представљање решења путем интернета и додатно гласање “online“ које ће дати коначну одлуку које решење ће се разрађивати. Током 2017. ће се на основу свега овога радити детаљни пројекат за уређење након којег ће се започети извођење пројекта.

Погледајте испод предложена решења (кликом на слику отвара се већи формат) и оставите нам у коментарима ваше мишљење – који изглед је најбољи за центар Бенске баре?

Успешно реализована радионица “Бенска бара – Заједничка визија”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *