ПДР Савапарк

ПДР Савапарк

План детаљне  регулације “Савапарк” израдио је стручни тим ЈУП “План” Шабац, а усвојен је на седници Скупштине Града Шапца oдржaнoj дaнa 22.03. 2017. гoдинe.

ПГР Шабац – ревизија

ПГР Шабац – ревизија

План генералне регулације “Шабац – ревизија” израдио је стручни тим ЈУП “План” Шабац, а усвојен је на седници Скупштине Града Шапца oдржaнoj дaнa 16.07. 2015. гoдинe.