Презентација Концептуалног решења Плана детаљне регулације Савапарк одржана је 23. фебруара, у Градској кући у Шапцу. Презентацији су присуствовали Градоначелник Небојша Зеленовић, Главни градски урбаниста Катарина Дубљанин, планерски тим ЈУП План Шабац предвођени директорком Миленом Зиндовић, представници струке из јавног и приватног сектора и представници медија.

Подручје будућег Савапарка обухвата површину од око 300 ха. Подручје се налази директно уз реку Саву, са дужином обале од око 4,5 км. Ова велика зона почиње од Новог моста на југу и обухвата  више функционалних целина: бившу градску депонију Дудару, подручје Старог града са Тврђавом, Вашаришта и бивше касарне и подручје девастираног зеленила, до Кочиног канала на северу.

Савапарк као нова дестинација испуњава давнашњу жељу града да изађе на реку, али и омогућава улазак парка у град. Зелено подручје ове површине има потенцијал да промени микроклиму града и омогући активацију ваздуха, воде и тла у служби освежења људског тела и духа. Планиран на принципима савременог одрживог развоја и у сарадњи са стручњацима различитих струка, овај парк треба да омогући контакт човека са природом, повезивање природних еколошких коридора, употребу обновљивих извора енергије и иновативан приступ контроли површинских и подземних вода.

На овом месту настало је прво насеље, око Тврђаве, из кога се развио град Шабац. Кроз историју, коришћено је на различите начине, Шапчани су на сплавовима и чамцима или у угоститељским објектима тражили начин да изађу на реку. Ту је било пристаниште и сачувана је стара зграде Капетаније. За време Другог светског рата овде се налазио нацистички логор. Ово подручје било је и тема бројних претходних планова и пројеката.

Пејзажно уређење и мрежа дренажних канала и језера, интегрисани са спортско-рекреативним садржајима, чине окосницу Савапарка, око које се активирају разноврсни амбијенти, нови јавни простори, културне и забавне активности, спортски комплекси. Пејзажно уређење је повезано са елементима одбране града од високог нивоа подземних и површинских вода. Одбрана града је прожета са топографијом терена и креира нове могућности за коришћење простора.

Презентација ПДР Савапарк у Градској кући

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *