Градска управа града Шапца је током 2014.године започела процес обнове главног градског трга, који већ годинама важи за недопустиво девастиран простор у срцу града. Ауторски тим, састављен од двоје архитеката и једног сликара, растерећен због скромног буџета, велике неизвесности у погледу реализације решења и могућности недобијања политичке подршке, приступа обликовању централног градског трга као својеврсној игри у којој су сви грађани позвани да учествују. Синергија створена деловањем и ангажовањем различитих креативаца, неформалних група грађана, грађанских иницијатива и покрета, резултује стварањем НОВЕ РЕАЛНОСТИ- урбанистичке, ахитектонске, духовне, вредносне и емоционалне. Демократизација у одлучивању и креирању јавних простора формира нови модел у комуникацији између града и грађана и омогућава њихово активно учешће у обликовању јавног простора.

База улазних података, формирана од детаљних урбанистичких анализа, SWOT анализе, просторне синтаксе, као и вредности које желимо да подржимо овим идејним решењем, је довела до сумарних закључака који су затим просторно интерпретирани. Користећи се добијеним подацима, пројектантски тим се определио да простор трга подели у више мањих целина, са идејом да их различито третира и дизајнира. Циљ је да се корисници наведу да активно користе простор откривајући различите амбијенте. Груба подела би се могла свести на 4 зоне, од чега је једна претрпела минималне интервенције, те се сам рад фокусирао на преостале три зоне. Оне се најједноставније могу дефинисати кроз следећу формулацију: ТРГ КАО СПОМЕНИК, ТРГ КАО ДОГАЂАЈ, ТРГ КАО ИГРАЛИШТЕ.

Идејно решење трга карактерише примена интензивних боја у уређењу партера, поставка савремене концептуалне скулптуре и споменика, формирање вертикалне зелене баште и изложбеног простора-галерије на отвореном. Ипак, највећа специфичност пројекта је отворена сарадња аутора и формалних градских институција са различитим креативним појединцима, неформалним групама и грађанским иницијативама, а све уз организацију креативног директора пројекта.

Посматрајући идејно решење као и све појединачне елементе, аутори свесно намећу тему децентрализације као апстрактног, политичког и друштвеног идеала. Централизован простор окренут самосврсисходној естетици присутан у претходним пројектима, је замењен простором окренутом корисницима. Нови модел неформалног урбанизма је довео до демократизације која се огледа како у процесу настанка пројекта, тако и у његовој појавности и естетици.

 

Трг Шабачких жртава отворен је у септембру 2015.

Аутори идејног решења: архитекта Бојан Алимпић и архитекта Ксенија Лукић, ЈУП План Шабац

Креативни директор: Игор Марсенић

Инвеститор: ЈП за управљање грађевинским земљиштем

 

 

 

 

Трг шабачких жртава

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *