План детаљне  регулације “Савапарк” израдио је стручни тим ЈУП “План” Шабац, а усвојен је на седници Скупштине Града Шапца oдржaнoj дaнa 22.03. 2017. гoдинe.

Испод се налази документација која чини ПДР “Савапарк” у пдф формату.

Преузмите комплетан текст ПДР “Савапарк” 

Графичка документација ПДР “Савапарк”

А. Графичка документација у размери 1:5000

 1. Преузмите геодетску подлогу са нанетим обухватом плана
 2. Преузмите карту власничког статуса
 3. Преузмите карту постојеће намене површина
 4. Преузмите план намене површина са планом саобраћаја за комплетан обухват плана
 5. Преузмите план нивелације и регулације за комплетан обухват плана
 6. Преузмите план водоводне мреже за комплетан обухват
 7. Преузмите план канализационе мреже за комплетан обухват
 8. Преузмите план каналске мреже за комплетан обухват плана
 9. Преузмите план електро мреже, ТК мреже, гасовода и вреловода за комплетан обухват плана
 10. Преузмите план поделе на јавно и остало земљиште са предлогом парцелације за комплетан обухват плана
 11. Преузмите карту спровођења плана за комплетан обухват плана

Б. Графичка документација у размери 1:2500

 1. Преузмите план намене површина са планом саобраћаја – Део 1
 2. Преузмите план намене површина са планом саобраћаја – Део 2
 3. Преузмите план нивелације и регулације – Део 1
 4. Преузмите план нивелације и регулације – Део 2
 5. Преузмите план водоводне мреже – Део 1
 6. Преузмите план водоводне мреже – Део 2
 7. Преузмите план канализационе мреже – Део 1
 8. Преузмите план канализационе мреже – Део 2
 9. Преузмите план каналске мреже – Део 1
 10. Преузмите план каналске мреже – Део 2
 11. Преузмите план електро мреже, ТК мреже, гасовода и вреловода –  Део 1
 12. Преузмите план електро мреже, ТК мреже, гасовода и вреловода –  Део 2
 13. Преузмите план поделе на јавно и остало земљиште са предлогом парцелације – Део 1
 14. Преузмите план поделе на јавно и остало земљиште са предлогом парцелације – Део 2
 15. Преузмите карту спровођења плана – Део 1
 16. Преузмите карту спровођења плана – Део 2

Попречни профили планираних саобраћајница у размери 1:100

 1. Попречни профили – лист 1
 2. Попречни профили – лист 2
 3. Попречни профили – лист 3
 4. Попречни профили – лист 4
 5. Попречни профили – лист 5
 6. Попречни профили – лист 6
ПДР Савапарк

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *