Један од корака у пројекту реконструкције и уређења градског језгра Шапца било је и уређења простора Цветног трга – платоа испред солитера у Масариковој улици.

Након уређења Трга шабачких жртава и платоа испред тржнице, следећи у низу простора у самом градском језгру који је требало уредити био је простор Цветног трга, односно платоа испред солитера у Масариковој улици. Овај простор и функционално је повезан са суседним трговима – пешачка комуникација између главног градског трга, трга Шабачких жртава, и тржнице води управо преко овог платоа.

У текућој реконструкцији Трг шабачких жртава и плато испред тржнице обрађени су на различите начине са својим посебним идентитетима и обликовним карактеристикама. За Цветни трг желели смо да останемо верни идентитету тог простора, да очувамо и унапредимо његово место у мапи ума Шапчана, али и да повежемо околне јавне просторе не само функционално већ и обликовно.

Матрица уређења Цветног трга проистекла је из јукстапозиције постојећих елемената која је било потребно унапредити – средишње зелене површине која је била девастирана и испресецана спонтаним стазама, околних пешачких површина, постојећег дрвећа, пре свега велике врбе, и дизајнерског индентита трга Шабачких жртава са тријангулисаним поплочањем и платоа испред Тржнице са ортогоналном шемом поплочања. Ортогонална матрица послужила је за формирање правилних зелених и цветних површина, док се косе линије тријангулације трансформишу у пешачке стазе које пресецају тепих од цвећа.

Омогућен је континуитет бициклистичког саобраћаја фомирањем дефинисане бициклистичке стазе која повезује плато испред тржнице и стазу према Сави улицом краља Александра.

Дизајн урбаног мобилијара, у сличном маниру али различитим резултатима, додатно обликовно повезује три трга.

Реализација пројекта уређења Цветног трга завршена је у априлу 2016.

Аутори идејног решења: архитекта Милена Зиндовић и архитекта Ксенија Лукић, ЈУП План Шабац

Аутор дизајна урбаног мобилијара: архитекта Слободан Арсеновић

Инвеститор: ЈП за управљање грађевинским земљиштем

Цветни трг у Шапцу

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *