Град Шабац је покренуо иницијативу за уређење центара својих села. Идеја је да се уређењем насељских центара створе услови за даље унапређење сеоских средина и целокупне територије града Шапца. Циљ израде Урбанистичког пројекта је дефинисање услова за уређење центра Богосавца, како у смислу партерног уређења тако комплетног инфраструктурног уређења локације. Инвеститор је ЈП за управљање грађевинским земљиштем.

У оквиру границе обухвата Урбанистичког пројекта (око 0.83,63 хектара) налази се центар насеља Богосавац, тј. регулације улица: Милоша Поцерца, 1.Маја, Вука Караџића и Поцерске које формирају раскрсницу у центру насеља.

У контактној зони обухвата УП налазе се централни насељски садржаји, објекти јавних функција, Школа, Дом културе, Здравствена амбуланта, продавница и приватна дворишта. Између школског дворишта и дома налазе се гробови из Првог светског рата, од којих је један споменик и место где је сахрањен Станислав Сондермајер – Најмлађи борац погинуо у Церској битци.

Урбанистичким пројектом планирано је формирање централног платоа испред Дома културе и његово поплочање гранитном коцком, као и уређење приступне стазе Споменицима. Зелена површина око споменика биће хортикултурно уређена. Уз саму ивицу те зелене површине, планирано је линисјко осветљење и осветљење са самог Дома, које је усмерено ка споменицима, што и у вечерњим часовима наглашава значај овог простора.

Пешачке површине су поплочане бехатон плочама сиве димензија 30/30 и гранитном коцком 10/10 у слогу обликованом на савремени начин како би плато добио визуелну динамику и како би се нагласили основни токови кретања кроз центар.  Колски део је асфалтиран.

Планирано је постављање информативних паноа на којима се налазе основне информације везане за насеље, његову историју и места које треба посетити, као и мапу целе општине (града) са околним туристичким и историјским локалитетима на центру насеља. Ови панои су јединствени за цело подручје Града. У Богосавцу, пано ће бити постављен на згради Дома културе, у близини споменика Палим борцима из Првог светског рата чији значај ће такође бити описан на паноу.

 

Аутори решења:

Александра Саватић, дипл.инг.арх.

Милена Зиндовић, дипл.инг.арх., М.Аrch.

 

Стручни тим:

Драган Павловић, дипл.ел.инг.

Србољуб Радовановић, дипл.инг.саоб.

Филип Богдановић ,дипл,инг.саоб.

Бојана Зеленовић, дипл.инг.саоб.

Биљана Мандић, дипл.инг.грађ.

Наташа Стојановић, дипл.инг.геод.

Звонко Кузмановић, инг.геод.

Јован Живановић, дипл.инг.геод.

Милан Жабаљац, грађ.техн.

Дејан Ружић, грађ.техн.

Никола Марковић, грађ.техн.

Властимир Лазић, саоб.техн.

 

Визуелизације:

Јана Богдановић

Центар села Богoсавац

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *