Љиљана Стојановић (1968.) je председница надзорног одбора предузећа ЈУП “План” Шабац. Рођена у Лозници, основну школу завршила у Лозници. По завршеној основној школи завршила Педагошку академију у Шапцу и Учитељски факултет у Београду. По занимању професор разредне наставе. Послове  директора ОШ „Јанко Веселиновић“ у Шапцу обавља дванаест година.

 

Милица Стојнић (1957.) је чланица надзорног одбора предузећа ЈУП “План” Шабац. Рођена у Шапцу, по занимању социјални радник, запослена у Центру за социјални рад Шабац. 1979.године дипломирала на Вишој школи за социјални рад у Београду. У радном односу у области социјалне заштите од 1979. године, са радним искуством у управи од десет година, а потом у ЦСР Шабац. Председница је синдиката Основне организације Синдиката ЦСР Шабац заослених у социјалној заштити.

 

Славица Ференц (1963.) је чланица надзорног одбора из реда запослених ЈУП “План” Шабац. Рођена у Шапцу, дипломирала 1987. године на Архитектонском факултету у Сарајеву – урбанистички одсек. Од 1987. године је запослена у Јавном урбанистичком предузећу “План”, Шабац чији је била стипендиста. Од 2004-2009. обављала функцију директора Предузећа. Сада обавља посао водећег планера. Једна је од подпредседника Удружења урбаниста Србије и Председник Савета салона урбанизма. Добитник више признања из области урбанизма од којих је најзначајнија Велика награда 17. Салона урбанизма за ГП Шапца и приградских насеља (2008.)