У поступку јавних набавки услуга добара и радова Јавно урбанистичко предузеће “План” Шабац је у обавези да поштује И примењује Закон о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС” број 124/12, 14/05 и 68/15).

Погледајте интерни акт којим ЈУП “План” Шабац регулише поступак јавних набавки:

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, фебруар 2014. године

 

Завршене јавне набавке

Јавна набавка 01/16 консултантских услуга из области одрживости и отпорности града на климатске екстреме за потребе генералног урбанистичког плана „Шабац 2020“

Преузмите позив за достављање понуда за jавну набавку 01/16

Преузмите конкурсну документацију

Рок за подношење понуда 31.03.2016. до 12 сати.

Отварање примљених понуда је  31.03.2016. до 13 сати.

               Преузмите одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке 01/16

Преузмите обавештење о закљученом уговору