Од 04.03. до 18.03. у Галерији културног центра у Господар Јевремовој бр.12 биће изложен концептуални предлог за План детаљне регулације Савапарка, заједно са пројектом Великог парка.

Изложба Велики парк и Савапарк је део процедуре раног јавног увида у ПДР Савапарк.  Службенa лицa ЈУП «План» Шабац водиће сва заинтересована лица кроз изложбу и давати потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија, сваког радног дана од 12 до 14 часова.

Предмет раног јавног увида су основна концептуална планска развојна решења, која се не односе на услове, могућности и ограничења грађена на појединачним катастарским или грађевинским парцелама.

Елаборат за потребе раног јавног раног увида за План детаљне регулације “Сава парк“ у Шапцу можете погледати на интернет страни Града Шапца, а питања се могу постављати на e-mail адресу savapark@plansabac.co.rs. Сва заинтересована лица могу доставити примедбе и сугестије и у писаном облику у простору одржавања изложбе у току трајања раног јавног увида, закључно са 18.03.2016.

Изложба Велики парк и Савапарк

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *