У новом Гласу Подриња, изашлом 30. марта 2017. године, читајте о недавно усвојеном Плану детаљне регулације “Савапарк”

Из штампе: Глас Подриња о Савапарку
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *