Током 2014.године ЈУП ”ПЛАН” Шабац је израдило Студију јавних простора у насељу Бенска бара, а на иницијативу Града Шапца. Студија је анализирала постојеће стање насеља, квалитет јавног простора и идентификовала потенцијале и изазове живота у централном градском насељу, какво је Бенска бара. Значајан део студије је била анкета становника насеља, чије су сугестије и коментари дали важне смернице урбанистима и градским челницима за даље уређење насеља.

Ове јесени активно настављамо рад на простору Бенске баре уз жељу да партиципацију грађана подигнемо на виши ниво, а све у циљу добијања што квалитетнијег јавног простора. Сматрамо да је активно учешће грађана у обликовању простора кључ за успешно решење и да само кроз заједнички рад свих заинтересованих актера – архитеката, управе, грађана и невладиних организација, можемо постићи жељени квалитет. Такође, један од најважнијих чинилаца за успех пројекта ревитализације неког простора је активно учешће и подршка локалне заједнице.

Зона која је приоритет у овој просторној интервенцији је централна зона насеља, која обухвата низ зелених површина, дечје игралиште, теретану на отвореном, спортски терен, као и шире окружење постојеће чесме. Преиспитаћемо позицију наведених садржаја, предложити нове активности и заједно установити шта је становницима насеља истински потребно на овом подручју. Бавићемо се и ширим сагледавањем простора целог насеља у жељи да малим интервенцијама у блоковима дођемо до насеља које одговара потребама садашњег времена.

У плану је низ активности које ће укључити станаре у све делове процеса обликовања простора – разговори са грађанима, анкете, радионице. Будите у току и учествујте у стварању новог изгледа свог насеља!

Целокупан текст Студије јавних простора у насељу Бенска бара можете преузети овде.

Преуређење централне зоне насеља Бенска Бара

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *