24. Међународни салон урбанизма, одржан је у периоду од 06. до 13. новембра 2015. године, у Нишу, у галерији “Србија”, у организацији Удружења урбаниста Србије, а у сарадњи са ЈП Заводом за урбанизам Ниш и Друштвом урбаниста Ниша.

На овом Салону ЈУП План Шабац учествовао је са 3 изложена рада у 3 категорије: Планом генералне регулације “Шабац” – ревизија, Планом детаљне регулације за Ново гробље у Шапцу и реализованим пројектом Трга Шабачких жртава у Шапцу.

Предузеће је остварило велики успех освајањем 2 награде: прве награде у категорији Планова генералне регулације за План генералне регулације “Шабац” – ревизија и Другом наградом у категорији Реализације са идејним решењем Трга Шабачких жртава у Шапцу.

 

24. Салон урбанизма у Нишу

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *